Flagg - AhmadiyyaAhmadiyya-bevegelsen i Islam er et verdensomspennende fellesskap som ble grunnlagt i 1889. Grunnleggeren, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad fra Qadian i India; hevdet å være den utlovede reformator hvis komme var ventet under forskjellige navn og titler av tilhengere av forskjellige religioner. Under guddommelig veiledning fremla han en revolusjonerende redegjørelse om at det kun ville komme én slik reformator, hvis oppdrag til syvende og sist ville være å forene menneskeheten under en universell religion. Han hevdet videre at denne reformatoren ikke ville fremstå som en uavhengig skikkelse, men være underordnet islams hellige profet Muhammad (Allahs fred og velsignelser være med ham). Hans komme, hevdet Ahmad, ville til slutt frembringe en gylden tidsalder for en universell religion som menneskeheten i uminnelige tider hadde drømt og lengtet etter.

Ahmadiyya-bevegelsen er således en reformbevegelse i islam, og ingen ny religion. Den viser islam i sin opprinnelig og rene form uten de avleiringer som har bygget seg opp gjennom århundrer og som har skjemmet og misformet islams lære. Hensikten med å opprette Ahmadiyya Muslim Jama’at var å gjenopplive islamsk moral og åndelige verdier. Den oppmuntrer til dialog mellom ulike trosretninger, forsvarer islam gjennom argumentasjon og forsøker å rette misforståelser om islam i den vestlige verden. Den forfekter fred, toleranse, kjærlighet og forståelse mellom troende av forskjellige religioner. Den tror sterkt på, og handler ved, den hellige Koranens lære:

”Det finns ingen tvang i religionen.” (2:257)

Bevegelsen tar sterkt avstand fra alle former for vold og terrorisme i Guds navn, og arbeider for å fremme fred i verden. Den har motto: "Kjærlighet til alle, ikke hat mot noen".

Den nåværende åndelige overhode, kalif Mirza Masroor Ahmad, har gjentatte ganger henvendt seg til verdens politiske ledere om hva som må gjøres for å sikre varig fred. I denne sammenheng deles det også ut årlig en fredspris til organisasjoner og individer som arbeider for å etablere fred i verden. Denne prisen er kjent som Ahmadiyya Muslim Peace Prize for the advancement of Peace. Dette arbeidet gjøres under veiledning av et åndelig kalifat som har eksistert i over 125 år.

For mer informasjon om oss, besøk www.ahmadiyya.no eller ta en tur innom moskeen på Furuset!