Den siste tidens frelserskikkelse

Verdensomspennende fellesskap

Ahmadiyya muslimsk trossamfunn er et verdensomspennende fellesskap som ble grunnlagt i 1889. Grunnleggeren, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad fra Qadian i India, hevdet å være den utlovede reformator hvis komme var ventet under forskjellige navn og titler av tilhengere av forskjellige religioner.

Under guddommelig veiledning fremla han en revolusjonerende redegjørelse om at det kun ville komme én slik reformator. Hans oppdrag vil først og fremst være å forene menneskeheten under en universell religion. Han vil dessuten ikke fremstå som en uavhengig skikkelse, men være underordnet islams hellige profet Muhammad saw. Hans komme, hevdet Ahmad, ville til slutt frembringe en gylden tidsalder for en universell religion som menneskeheten i uminnelige tider har drømt og lengtet etter.

En renessance – ingen ny religion

Ahmadiyya muslimsk trossamfunn er derfor å betraktes som en reformbevegelse i islam, og ikke en ny religion. Den viser islam i sin opprinnelig og rene form uten de avleiringer som har bygget seg opp gjennom århundrer og som har skjemmet og misformet islams lære. Hensikten med å opprette Ahmadiyya muslimsk trossamfunn var å gjenopplive islamsk moral og åndelige verdier. Den oppmuntrer til dialog mellom ulike trosretninger, forsvarer islam gjennom argumentasjon og forsøker å rette misforståelser om islam. Den forfekter fred, toleranse, kjærlighet og forståelse mellom troende av forskjellige religioner. Den tror sterkt på, og handler ved, den hellige Koranens lære:

”Det finnes ingen tvang i religionen.” (2:257)

Ahmadiyya - logo

Trossamfunnet tar sterkt avstand fra alle former for vold og terrorisme i Guds navn, og arbeider for å fremme fred i verden. Det har motto: “Kjærlighet til alle, ikke hat mot noen”.

Den nåværende åndelige overhode, kalif Mirza Masroor Ahmad, har gjentatte ganger henvendt seg til verdens politiske ledere om hva som må gjøres for å sikre varig fred. I denne sammenheng deles det også ut årlig en fredspris til organisasjoner og individer som arbeider for å etablere fred i verden. Denne prisen er kjent som Ahmadiyya Muslim Peace Prize for the advancement of Peace. Dette arbeidet gjøres under veiledning av et åndelig kalifat som har eksistert i over 125 år.

For mer informasjon om oss, besøk www.ahmadiyya.no eller ta en tur innom moskeen på Furuset!