Religionenes dag har blitt arrangert årlig av Ahmadiyya Muslim Jamaat Norge siden tidlig 1980-tallet. Slik som tidligere i år har representantene vært sammen og belyste et felles emne utfra sin religion og sine hellige skrifter. Arrangementet har til hensikt å skape forståelse på tvers av religionene og gir samtidig muligheten […]