Ahmadiyya Muslim Jama'at arrangerte en fredskonferanse den 20. april 2017. Formålet med dette var å inspirere deltakerne til å arbeide for fred og forsoning mellom ulike grupper i samfunnet. Vi ønsker å vise islams sanne lære hva angår fred og forsoning mellom ulike grupper i samfunnet, og å vise hva […]