De fem daglige bønner i islam har hver en fastsatt tid fast i forhold til solens posisjon.

Fajr

Tidspunktet for Fajr eller morgenbønn begynner ved daggry og slutter like før soloppgang.

Zuhr

Tidspunktet for Zuhr eller middagsbønn, begynner etter at solen har krysset senit og har begynt å avta.

‘Asr

Tidspunktet for ‘Asr bønnen begynner når solen ytterligere har gått ned og er et sted midt mellom senit og solnedgang. Tiden for ‘Asr bønn avsluttes i god tid før solnedgang, når sollyset har begynt å blekne. Selv om det ikke er forbudt å si ‘Asr bønn sent på dagen, er det absolutt å foretrekke at det skal utføres i god tid før dagslyset har begynt å blekne mens solen fremdeles er et godt stykke over horisonten.

Det minnes om at det er forbudt å utføre bønn ved følgende tider: ved soloppgang, solnedgang og når solen er på sitt høyeste. Det skal heller ikke utføres noen frivillig bønn (nafl) mellom ‘Asr og maghrib bønn. Likeledes skal det heller ikke utføres noen bønn mellom morgenbønn og fram til soloppgang.

Maghrib

Tidspunktet for Maghrib-bønn begynner umiddelbart etter at solen har gått ned og varer fram til skumring. Begrepet “skumring” blir imidlertid oppfattet forskjellige i de forskjellige lovskolene. De som følger Wahabi skolen har en noe rigid holdning til tidspunktet for Maghrib-bønn. De insisterer på at Maghrib bønn skal utføres nesten umiddelbart etter solnedgang. Ifølge disse slutter tiden for skumring når den røde solnedgangen går over til en mørke grå horisont. Mens mange andre sekter mener at skumring varer så lenge det er noe lys igjen på horisonten etter solnedgang. Ifølge slike lovskoler er den avsatte tiden for å utføre Maghrib bønn nesten like lenge som tiden for å utføre morgenbønn.

Isja

Alle lovskolene er enige om at tiden for Isja-bønn begynner når skumringen har endelig forsvunnet og glir over i den mørke natten. Ifølge de fleste lovskoler varer tiden for Isja bønn fram til midnatt, mens noen lar det gå utover midnatt også.

Det anbefales imidlertid på det sterkeste, og foretrekkes at bønnene utføres ved begynnelsen av sine respektive tider. De bør ikke utsettes til tiden er i ferd med å løpe ut.