Stillinger i den muslimske bønn

Stillinger i den muslimske bønn

De fem daglige bønner i islam har hver en fastsatt tid fast i forhold til solens posisjon.

Tidspunktet for Fajr eller morgenbønn begynner ved daggry og slutter like før soloppgang.

Tidspunktet for Zuhr eller middagsbønn, begynner etter at solen har krysset senit og har begynt å avta.

Tidspunktet for 'Asr bønnen begynner når solen ytterligere har gått ned og er et sted midt mellom senit og solnedgang. Tiden for 'Asr bønn avsluttes i god tid før solnedgang, når sollyset har begynt å blekne. Selv om det ikke er forbudt å si 'Asr bønn sent på dagen, er det absolutt å foretrekke at det skal utføres i god tid før dagslyset har begynt å blekne mens solen fremdeles er et godt stykke over horisonten.

Det er viktig å huske at det er forbudt å utføre bønn på følgende tidspunkter: ved soloppgang, solnedgang og når solen er på sitt høyeste. Det skal heller ikke utføres noen frivillig bønn (nafl) mellom 'Asr og maghrib bønn. Likeledes skal det heller ikke utføres noen bønn mellom morgenbønn og fram til soloppgang.

Tidspunktet for Maghrib-bønn begynner umiddelbart etter at solen har gått ned og varer fram til skumring. Begrepet "skumring" blir imidlertid oppfattet forskjellige i de forskjellige lovskolene. De som følger Wahhabi skolen, sekter med en rigid holdning, insisterer på at Maghrib bønn skal utføres nesten umiddelbart etter solnedgang. Ifølge disse slutter tiden for skumring når den røde solnedgangen går over til en mørke grå horisont. Mange andre sekter mener at skumring varer så lenge det er noe lys igjen på horisonten etter solnedgang. Ifølge slike lovskoler er den avsatte tiden for å utføre Maghrib bønn nesten like lenge som tiden for å utføre morgenbønn.

Alle lovskolene er enige om at tiden for Isja-bønn begynner når skumringen har endelig forsvunnet og glir over i den mørke natten. Ifølge de fleste lovskoler varer tiden for Isja bønn fram til midnatt, mens noen lar det gå utover midnatt også.

Det anbefales imidlertid på det sterkeste og foretrekkes at bønnene utføres på begynnelsen av sine respektive tider, og de bør ikke utsettes til tiden er i ferd med å løpe ut.