Formålet med skapelsen av mennesket, ifølge islam, er at det skal tilbe sin Herre. Vi kan lese i Koranens kapittel 51, vers 57:

Og Jeg har ikke skapt jinner og mennesker for annet enn at de skal tilbe Meg.

Tilbedelse betyr å gjøre seg underdanig – å tilbe sin Herre – innebærer som følge av dette å disiplinere seg selv i etterlikning av sin Herres egenskaper. Profeten Muhammad saw brakte Guds budskap og forklarte alle budene om religionen islam.

Av alle religiøse forpliktelser har islam lagt størst vekt på Salat, den foreskrevne bønnen. Det er pålagt enhver muslim å be fem ganger om dagen. Foruten de fem obligatoriske bønner, er det også andre bønner som er frivillige.

En muslim tar den åndelige siden av livet like seriøst som en verdslig person tar den materielle siden av det. Akkurat som luft og mat er viktig for vårt fysiske liv, på samme måte kan vi ikke overleve åndelig uten at vi holder Salat eller bønn regelmessig til ulike tider i døgnet.

Salat eller den foreskrevne bønnen består av forskjellige bønnestillinger. For eksempel blir det å stå oppreist kalt Qijam, å bøye seg blir kalt Ruku’, nedkasting er Sajdah og å sitte blir kalt Qa’dah. Under alle disse nevnte stillingene må visse fraser resiteres. Ettersom disse frasene er på arabisk, er det ikke bare nødvendig for enhver muslim å huske disse versene, men også å lære seg hva de betyr. Slik at den som ber vet hva han/hun sier til sin Herre under bønnen.

Informasjon om bønnene, frasene, hva de betyr og mye mer vil kunne lære gjennom boken Salat – boken om den muslimske bønnen, utgitt av Ahmadiyya muslimsk trossamfunn.