by Fattir Chaudhry

Ahmadiyya Muslim Jama'at arrangerte en fredskonferanse den 20. april 2017. Formålet med dette var å inspirere deltakerne til å arbeide for fred og forsoning mellom ulike grupper i samfunnet. Vi ønsker å vise islams sanne lære hva angår fred og forsoning mellom ulike grupper i samfunnet, og å vise hva vi som muslimer kan bidra med på dette området. Dette er første slik fredskonferanse menigheten arrangerer i Norge. Internasjonalt har menigheten arrangert slike fredskonferanser i flere land, deriblant Canada, Storbritannia og USA. Den siste Fredskonferansen i Storbritannia ble holdt den 28. mars 2017, for mer info besøk: http://peacesymposium.org.uk/

Offisielle bilder av Fredskonferansen 2017 kan sees på følgende lenke: Bilder Fredskonferansen AMJ NORGE

Offisiell videoopptak av Fredskonferansen 2016 er tilgjengelig på følgende lenke: Video opptak av Fredskonferansen AMJ NORGE

 

fattirch
About fattirch