Formålet med en moské

Koranen pålegger muslimer at en moské kun skal bygges for å fremme fromhet og rettferdighet blant de troende, og bør ikke brukes til å skape splittelse. Vi leser i kapittel 9, vers 108:

 En moské som er grunnlagt på rettferdighet fra første dag, har større krav på at du skal stå (og be) i den. I den er det menn som elsker å rense seg, og Allah elsker dem som renser seg.

Et annet sted sier den at en moské er et sted for tilbedelse slik som andre Guds hus, og skal brukes for å minnes Gud.

Og om Allah ikke drev visse mennesker tilbake ved hjelp av andre mennesker, så ville visselig klostre og kirker og synagoger og moskéer, hvor Allahs navn ihukommes mye, være blitt revet ned. (22:41)

Den hellige Koranen anerkjenner alle mennesker frie og ubegrenset rett til å tilbe Gud på et sted for tilbedelse. En muslim som hindrer andre i å tilbe Gud på et et sted som er for tilbedelsen av Gud, bidrar faktisk til å ruinere og ødelegge for seg selv. Koranen sier klart og tydelig:

Og hvem er mer urettferdig, enn den som forhindrer at Allahs navn blir ihukommet i Allahs moskéer [bedesteder], og som strever etter å ødelegge dem. Det sømmer seg ikke at slike skulle tre inn i dem unntagen med frykt. For dem vil det være skjensel i denne verden, og en betydelig straff i den kommende. ( 2:115)

Avgudsdyrkelse er forbudt i islam. Koranen gir oss følgende befaling:

Og alle steder for tilbedelse tilhører Allah. Påkall derfor ingen ved siden av Allah. ( 72:19 )