Islams fem søyler

Islam har fem grunnleggende plikter som en muslim må bestrebe å oppfylle. Disse pliktene er kjent som islams fem grunnprinsipper, islams fem søyler, og også kalt islams fem grunnpilarer.

1. Den første søylen/pilaren kalles Kalima Sjahadah, det vil si å bevitne at det ingen er verdig tilbedelse unntagen Allah, og Muhammad er Allahs sendebud. Guds enhet er grunnlaget for vår tro i islam.

2. Den andre søylen/pilaren er Salat/Salah, altså å holde de fem daglige bønnene i den foreskrevne formen.

3. Den tredje søylen/pilaren er Zakat, en form for almisse som muslimer med midler betaler årlig. Denne almissen skal brukes til de gode formålene som er nevnt i Koranen.

4. Den fjerde søylen/pilaren, kalt Saom,  er å faste i måneden Ramadan.

5. Den femte søylen/pilaren er å foreta en pilegrimsreise til Ka’ba i Mekka dersom kriteriene er oppfylt.

Stillinger i den muslimske bønn