Den første moskeen

Ordet som brukes på arabisk for moske er masjid, som betyr et sted for tilbedelse eller for å kaste seg ned. Muslimer tror at det første bedehus i verden, som ble bygget med kun det formål at mennesker skulle samles her for å tilbe den Ene Gud, var Kaba som ligger i sentrum av Mekka. Navnet Kaba refererer til dette bedehusets form, altså kube. Det er intressant å merke seg likheten mellom ordene Kaba og kube.

Kaba er en av islams mest hellige steder. Muslimer vender sitt ansikt mot den minst fem ganger om dagen i forbindelse med sine obligatoriske daglige bønner. I tillegg forsøker enhver av disse å valfarte den minst en gang i løpet av livet. Millioner av muslimer fra hele verden foretar pilegrimsreise til Kaba hvert år.

Den hellige Koranen sier:

"Sannelig, det aller første Hus som ble grunnlagt til menneskers gagn var det i Bakka, det er en velsignelse og årsak til rettledning for all verden. I det er det tydelige tegn, Abrahams oppholdssted, og enhver som går inn dit, er i sikkerhet. Og for Allah er pilegrimsferden til Hans hus en plikt pålagt menneskene, altså dem som er i stand til å dra til huset. Og den som fornekter må vite at Allah visselig er uavhengig av all verden". (Koranen, 3:97-98)

Til å begynne med vendte muslimene, i henhold til guddommelig påbud, ansiktet mot templet i Jerusalem når de utførte sine bønner. Profeten Muhammad hadde et ønske om at bønneretningen skulle endres til Kaba, men det var først etter at profeten Muhammad hadde flyktet fra Mekka at Gud åpenbarte:

"Vi har visselig sett deg ofte vende ditt ansikt mot himmelen. Sannelig vil Vi da også vende deg mot en bønneretning som behager deg: Så vend da ditt ansikt mot Den hellige moské [Ka’ba]. Og hvor dere enn er, så vend deres ansikter mot den." (2:145)

Kabaen er en veldig enkel steinbygning som gjør ingen krav til storhet, verken i størrelse, skjønnhet eller arkitektur. Den imponerer ved sin enkelhet. Mesteparten av tiden er den dekket med en kappe av tung svart silke, som fornyes hvert år. Kaba skal være et sted for trygghet.