Denne nettsiden drives av Ahmadiyya Muslim Jama’at Norge, (heretter ”AMJ Norge”, ”vi” eller ”oss”) samler inn og bruker personopplysninger. Vår personvernerklæringen forklarer hvorfor og hvordan AMJ Norge samler inn personopplysninger om deg, hvordan denne informasjonen brukes, og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern i behandlingen av denne informasjonen. Vi gjør oppmersom på at dine data er helt trygge hos oss, vi håndterer dem med fokus på sikkerhet og brukervennlighet.

Les mer om personvernerklæringen på vår hjemmeside