by webmaster

religionenes_dag_okt14 Religionenes dag har blitt arrangert årlig av Ahmadiyya Muslim Jamaat Norge siden tidlig 1980-tallet. Slik som tidligere i år har representantene vært sammen og belyste et felles emne utfra sin religion og sine hellige skrifter. Arrangementet har til hensikt å skape forståelse på tvers av religionene og gir samtidig muligheten til å sammenligne hva de ulike står for innenfor et gitt emne. Arrangementet i år ble holdt den 18. Oktober.

webmaster
About webmaster