Viktigheten av en moské

Sir William Muir skriver i sin bok “The Life of Muhammad”:

Selv om det var rå i materiale og ubetydelig i dimensjoner, er Muhammads moské strålende i islams historie. Profeten og hans følgesvenner tilbrakte mesteparten av sin tid her; det var her den daglige gudstjenesten med sine gjentakende bønner ble etablert. Og det var her en stor menighet samlet seg hver fredag og lyttet med ærbødighet og ærefrykt til budskap fra himmelen. Det var her Profeten planla sine seire, og det var her han tok i mot utsendingene … og det er her, ved siden av sine to første etterfølgere, han ligger begravet. (s. 177)

En moské er derfor ikke bare for å utføre bønner og komme Gud i hu, men har også mange andre formål.

Moské som møtested

En moské blir et møtested for muslimer 5 ganger om dagen. Denne fungerer som et møteplass hvor de troende møtes for å rense seg åndelig og forbedre sin kontakt med Gud. De hilser på hverandre og kan diskutere saker som angår dem, enten før eller etter gudstjenesten. All de forskjellige typene av gudstjenester i islam:  de fem daglige bønnene, fredagsbønn, høytider og pilegrimsferden til Ka’ba er organisert på dette vis nettopp for å sikre samarbeid mellom de forskjellige delene av det muslimske samfunnet. Moské, som er det viktigste arena for disse gudstjenestene, spiller derfor en stor rolle i byens generelle liv.

Moske som hvilested

En moské brukes også som et hvilested. Tilbedere kommer til moskeen, vasker seg før bønn og ber. Deretter kan de ta en hvil i varmen fram til ettermiddag, spesielt gjelder dette land med varm klima. Noen ganger tilbringer de natten i moskeen dersom de tilfeldigvis er fremmede i byen, og har ingen annen innkvartering. De som reiser gjennom avsidesliggende steder og landsbyer, vil vanligvis gå til landsbyens moské for å tilbringe natten der. Fasiliteter som dusj og toalett er ofte tilgjengelig i moskeer. Når så tiden for måltidet nærmer seg, hender det at en av de lokale innbyggere tar den fremmede med seg hjem for måltid. Gjestfriheten blir derfor alltid ansett som viktig i den muslimske verden.

Moské som en kilde til vannforsyning:

De troende, etter å ha ankommet moskeen, vil ofte utføre renselsen. Det er derfor avgjørende å ha en eller annen form for vannforsyning i enhver moské.  I århundrer var moskebrønnene vært den eneste kilden til vannforsyning i byen og landsbyer. Og selv idag,  i landsbyer hvor det ikke finnes noe annet vannforsyningssystem, samler folk seg i moskeen for å trekke vann fra brønnen. Denne er ofte enten på gårdsplassen til moskeen eller i nærheten av inngangen.

Moské som et lærested:

Mange steder i verden fortsetter moskeene den dag i dag å bli brukt som skoler. Her blir muslimske barn undervist i lesing, skriving, regning, resitering av Koranen, osv. I store byer finner man imidlertid ofte separate skolebygninger enten knyttet til moskeen eller i nærheten av den. Al Azhar-universitetet, som er en berømt utdanningsinstitusjon i Midtøsten, er selv i dag er knyttet til Al Azhar-moskeen i Kairo, Egypt, hvor studenter fra langt og bredt følger kurset i religionsvitenskap, sharia (islamsk lov) og fiqh (islams rettsvitenskap).

Moské – et sted for sosiale sammenkomster

Moskeer brukes også til sosiale sammenkomster, slik som bryllup, begravelse, feiring av høytider og andre religiøse seremonier.