Søren Bulls vei 1 1051 Oslo
954 66 383
Følg oss
Følg oss

Betingelser for troskapspakten & opptagelse i Ahmadiyya

Betingelser for troskapspakten & opptagelse i Ahmadiyya

Av Hadrat Mirza Ghulam Ahmad fra Qadian, Den utlovede Messias og Imam Mahdi(as)

  1. Den som inngår troskapspakten skal med oppriktig hjerte love å avholde seg fra sjirk (å sette noe/noen lik med Allah) fram til den dag han/hun går i graven.
  2. At han/hun skal avholde seg fra all form for løgn, hor, øyets overtredelser, utsvevelser og utskeielser, grusomhet, uhederlighet, stifte ufred og opprør. Og ved opphisselse av sine sanselige begjær skal han/hun ikke la seg bli drevet av disse, hvor sterke de enn måtte være.
  3. At han/hun regelmessig vil forrette de foreskrevne fem daglige bønnene i overensstemmelse med Gud og Profetens(sa) befaling. Og at han/hun vil gjøre sitt beste for å be tahajjud (frivillig nattebønn), nedkalle dorōd (velsignelser) over sin hellige Profet(sa), og gjøre det til sin vane å daglig be om tilgivelse for sine synder og å gjøre istighfār (be om at Gud dekker over ens feil) og med oppriktig kjærlighet, ved å ihukomme Gud den opphøydes velsignelser, gjøre det til sin daglige vane å lovprise og forherlige Ham.
  4. At han/hun, under opphisselse av sine sanselige begjær, ikke urettmessig vil påføre Allahs skapninger generelt og muslimer spesielt noen lidelser. Verken gjennom tungen, hånden eller på andre måter.
  5. At han/hun vil forbli trofast mot Allah under alle omstendigheter, i sorg og glede, motgang og framgang, i lykke og under prøvelser, og at han/hun under alle omstendigheter vil være tilfreds med Allahs forordning, og være beredt til å møte alle ydmykelser og lidelser på Hans vei og aldri vende seg bort fra denne veien ved motgang av noe slag – tvert om skal han/hun marsjere fremad.
  6. At han/hun vil avholde seg fra å følge uislamske skikker og lystige tilbøyeligheter, og vil underkaste seg helt Den hellige Koranens autoritet og gjøre Allahs ord og Profetens utsagn til rettesnor i alle livets faser.
  7. At han/hun vil oppgi sitt hovmod og sin forfengelighet og leve sitt liv i beskjedenhet, ydmykhet, munterhet, overbærenhet og saktmodighet.
  8. At han/hun vil holde troen, troens ære og sympati for Islam mer kjært enn sitt liv og sine eiendeler og sin ære og sine barn og alle andre kjære.
  9. At han/hun hengivent vil tjene Allahs skapninger – alene for Allahs skyld, og at han/hun vil gagne menneskeheten etter sine beste gudgitte evner og nådegaver.
  10. At han/hun vil knytte et broderlig bånd til denne ydmyke person for Allahs skyld alene, og adlyde meg i alt godt og forbli trofast mot dette løftet til den dag han/hun dør. At han/hun skal utvise en slik hengivenhet for opprettholdelse av dette broderlige båndet hvis like ikke er å finne i verdslige forhold og relasjoner, og ikke er å finne i andre sammenhenger som krever oppriktig pliktoppfyllelse.

(Fra plakaten: «Takmil-e-Tabligh», 12. januar 1889)

Relaterte innlegg