Søren Bulls vei 1 1051 Oslo
954 66 383
Følg oss
Følg oss

Kort om islam

Kort om islam

Religionen som representerer den religiøse evolusjonens høydepunkt.

Islam, et navn gitt av Allah til denne religionen (Koranen 5:4), er et arabisk ord som bokstavelig talt betyr fred og lydighet.

Islam er avledet fra den arabiske roten «SA-LE-MA»: fred, renhet, underkastelse og lydighet. Så ‘islam’ vil bety veien til de som er lydige overfor Allah og som etablerer fred med Ham og Hans skapninger. Følgere av denne religionen kalles muslimer.

Islam er ikke en ny religion. Det er i hovedsak det samme budskapet og veiledningen som Allah har åpenbart for profeter før profeten Muhammad(sa). Allah sier i Koranen:

Si: ”Vi tror på Allah og det som ble åpenbart oss, og det som ble åpenbart Abraham og Ismael og Isak og Jakob og hans avkom, og på det som ble gitt Moses og Jesus og andre profeter fra deres Herre. Vi gjør ingen forskjell mellom dem, og vi er Ham alene lydige.” Koranen 3:85

Trosartikler

Islam har seks trosartikler:

 • Å tro på Allahs enhet
 • Å tro på Hans engler
 • Å tro på Hans bøker og skrifter
 • Å tro på Hans profeter
 • Å tro på Dommens dag
 • Å tro på Allahs dekret

Mer om de seks trosartiklene.

De fem søylene

For å tre inn i islams fold, det vil si å være en muslim, må man helt og holdent akseptere, ha oppriktig tro på og utføre de fem viktigste tilbedelseshandlingene som islam bygger på. Ibn Umar beretter at profeten Muhammad(sa) sa:

«Islam er basert på følgende fem pilarer (prinsipper).

 • Å vitne om at ingen er verdig tilbedelse unntatt Allah, og at Muhammad(sa) er Allahs sendebud
 • Overholdelse av bønn
 • Betale Zakat
 • Faste i Ramadan
 • Pilegrimsreise til Allahs hus, Ka’ba
Relaterte innlegg