Søren Bulls vei 1 1051 Oslo
954 66 383
Følg oss
Følg oss

Bokbordet

Salat – den muslimske bønnen

Salat – den muslimske bønnen

Denne boken berører samtlige aspekter ved bønnen slik den foreskrives i islam. Foruten omfattende forklaring om viktigheten av bønn, kombinert med arabisk tekst, dens transkriberte uttalese og norsk oversettelse, har alle bønnestillingene blitt vist med bilder. Boken tar for seg dessuten både obligatoriske og frivillige bønner, og vil kunne være til god hjelp ved alle slike anledninger.

Mer info →
Kvinnens stilling i islam

Kvinnens stilling i islam

Dette foredraget om kvinnens status i islam, hennes plikter og rettigheter ble holdt av A. S. Madsen i Frankfurt, Tyskland og i Zurich, Sveits. Foredraget ble oversatt fra dansk av Aisha Evelyn Bjørbekk.

Mer info →
Testamentet

Testamentet

Mot slutten av 1905 mottok Den utlovede Messias (as) gjentatte åpenbaringer som sitt nær forestående død. Han bestemte seg derfor for å gi sitt trossamfunn noen viktige råd, og publiserte en avhandling han kalte Al-Wasiyyat (Testamentet). Han gjorde det klart for medlemmene at gjennom profeter og reformatorer manifesterer Allah en av Hans velsignelser, og etter deres avgang etablerer Han kalifatet, som den andre manifestasjonen av Hans guddommelige kraft. Det skjedde på tidspunktet for den hellige profeten Muhammad (sa), og det ville skje nå igjen.

Mer info →
Islams svar på vår tids spørsmål

Islams svar på vår tids spørsmål

Boken svarer på de aller fleste dagsaktuelle spørsmål og belyser mange temaer som ofte var og fortsatt er gjenstand for debatt i samfunnet.

Mer info →
Islamske grunntanker

Islamske grunntanker

Forfatter:
Språk: Norsk
Tag: Islam

Boken gir et stillferdig og grundig bilde av islam, som er ganske annerledes enn det de fleste i vår del av verden har dannet seg. Boken gir svar på essensielle spørsmål som er like viktige i dag som da boken ble forfattet.

Mer info →
Profeten Muhammads liv

Profeten Muhammads liv

Profeten Muhammad er kjent for verden som grunnleggeren av islam, og kanskje historiens mest betydningsfulle person. For muslimer er han i tillegg den fremste til å forstå og praktisere Guds siste lære - et fullkomment menneske for andre å strebe etter å etterligne.

Mer info →
Et budskap om fred

Et budskap om fred

Forfatteren av boken legger frem ikke bare et sterkt ønske om å etablere fred og gjensidig toleranse mellom ulike religiøse grupper, men gir også retningslinjer for hvordan dette kan oppnås i praksis. Boken er et viktig bidrag, og en del av grunnlaget for Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunnets arbeid med å etablere fred i verden.

Mer info →
Islam – en kort introduksjon

Islam – en kort introduksjon

Språk: Norsk
Tag: Islam

Boken er laget med tanke på barn og unge, samt andre som ønsker å skaffe seg grunnleggende kunnskap og forståelse av islam. Den tar for seg ulike emner som Gud, universets skapelse, engler, profeter og sendebud, faste, bønn, formålet med tilbedelse, osv. med utgangspunkt i islam og i et lettfattet språk.

Mer info →
Kristendommen – en reise fra fakta til diktning

Kristendommen – en reise fra fakta til diktning

Kristendommen har ervervet sin nåværende form gjennom en endringsprosess som er spredt nesten over hele dens historie. Denne boken velger imidlertid en annen tilnærming for å komme til sakens kjerne.

Mer info →
Jesus i India

Jesus i India

Denne boken er en beretning om Jesu befrielse fra døden på korset, og hans påfølgende reise til det indiske subkontinentet på leting etter de ti tapte stammer av Israel som tidligere hadde bosatt seg der.

Mer info →