Søren Bulls vei 1 1051 Oslo
954 66 383
Følg oss
Følg oss

Formålet med en moské

Koranen pålegger muslimer at en moské kun skal bygges for å fremme fromhet og rettferdighet blant de troende, og bør ikke brukes til å skape splittelse. Vi leser i kapittel 9, vers 108

En moské som er grunnlagt på rettferdighet fra første dag, har større krav på at du skal stå (og be) i den. I den er det menn som elsker å rense seg, og Allah elsker dem som renser seg.

Et annet sted sier den at en moské er et sted for tilbedelse slik som andre Guds hus, og skal brukes for å minnes Gud.

Og om Allah ikke drev visse mennesker tilbake ved hjelp av andre mennesker, så ville visselig klostre og kirker og synagoger og moskéer, hvor Allahs navn ihukommes mye, være blitt revet ned.

(Koranen, 22:41)

Den hellige Koranen anerkjenner alle menneskers frie og ubegrensede rett til å tilbe Gud på et sted for tilbedelse. En muslim som hindrer andre i å tilbe Gud på et sted for tilbedelse av Gud, er faktisk med på å forderve og ødelegge seg selv. Koranen sier tydelig:

Og hvem er mer urettferdig, enn den som forhindrer at Allahs navn blir ihukommet i Allahs moskéer [bedesteder], og som strever etter å ødelegge dem. Det sømmer seg ikke, at slike skulle tre inn i dem unntagen med frykt. For dem vil det være skjensel i denne verden, og en betydelig straff i den kommende.

(Koranen, 2:115)

Avgudsdyrkelse er forbudt i islam. Koranen gir oss følgende bud:

Og alle steder for tilbedelse tilhører Allah. Påkall derfor ingen ved siden av Allah.

(Koranen, 72:19)