Søren Bulls vei 1 1051 Oslo
954 66 383
Følg oss
Følg oss

Formålet med en moské

Koranen pålegger muslimer at en moské kun skal bygges for å fremme fromhet og rettferdighet blant de troende, og bør ikke brukes til å skape splittelse. Vi leser i kapittel 9, vers 108

En moské som er grunnlagt på rettferdighet fra første dag, har større krav på at du skal stå (og be) i den. I den er det menn som elsker å rense seg, og Allah elsker dem som renser seg.

Et annet sted sier den at en moské er et sted for tilbedelse slik som andre Guds hus, og skal brukes for å minnes Gud.

Og om Allah ikke drev visse mennesker tilbake ved hjelp av andre mennesker, så ville visselig klostre og kirker og synagoger og moskéer, hvor Allahs navn ihukommes mye, være blitt revet ned. (22:41)

The Holy Qur’an recognizes the free and unlimited right of all people to worship God in a place of worship. A Muslim who prevents others from worshiping God in a place that is for the worship of God is actually helping to ruin and destroy for himself. The Qur’an clearly states:

And who is more unjust, than the one who prevents the name of Allah from being remembered in the mosques [places of worship], and who strives to destroy them. It is not appropriate for such people to enter them except with fear. For them it will be a disgrace in this world, and a significant punishment in the coming. (2: 115)

Idolatry is forbidden in Islam. The Qur’an gives us the following commandment:

And all places of worship belong to Allah. Therefore invoke no one beside Allah. (72:19)