Søren Bulls vei 1 1051 Oslo
954 66 383
Følg oss
Følg oss

Respekt og Forståelse

I tråd med disse retningslinjene arbeider Baitun Nasr moské for å skape respekt og forståelse på tvers av religioner og kulturer gjennom forskjellige arrangementer. Et lite utvalg er gjengitt her:

Åpne dager
Åpne dager
Publikum er hjertelig velkommen til å besøke og få en omvisning
Fredskonferansen
Fredskonferansen
Den årlige fredskonferansen – en plattform for å samarbeide om fred
Fredagspreken
Fredagspreken
Fredagsbønn hver uke der prekenen er på både norsk og urdu
Dugnad
Dugnad
Nyttårsdugnad som arrangeres hvert år 1. januar
Skolebesøk
Skolebesøk
Skoleklasser og andre institusjoner som kommer på besøk
Religionenes dag
Religionenes dag
Religionenes dag, hvor representanter for forskjellige religioner belyser et valgt tema, har blitt arrangert siden tidlig på 1980-tallet
Årlig sammenkomst
Årlig sammenkomst
Den årlige sammenkomsten, kalt Jalsa Salana
Grunnlovsfeiring
Grunnlovsfeiring
Grunnlovsfeiring – et arrangement for hedre grunnloven og landet
Litt statistikk

Viktige tall som viser fremgangen til Ahmadiyya Muslimsk Trosamfunn

+0

Medlemmer i Norge

+0

Land Ahmadiyya er representert

+0M

Medlemmer på verdensbasis

0

Ble furuset moske åpnet

Hadrat Mirza Masroor Ahmad

Den femte kalifen og nåværende åndelig overhode for det globale Ahmadiyya muslimske trossamfunnet. Hans offisielle tittel er Khalifatul Masih V.

Les mer

Grunnleggende plikter

Islam har fem grunnleggende plikter som en muslim må bestrebe å oppfylle. Disse pliktene er kjent som islams fem grunnprinsipper, islams fem søyler, og også kalt islams fem grunnpilarer.

De fem søylene

De viktigste tilbedelseshandlingene som kreves for å utøve troen representeres i islam som de fem søylene. Overholdelse og utøvelse av disse handlingene er obligatorisk for alle muslimer. De er:

Troserklæring (Kalimah)
Troserklæring (Kalimah)
Dette er den første og mest essensielle pilaren i islam, og all annen tro flyter fra denne.
Bønn
Bønn
Bønn er det grunnleggende og viktigste middelet ved hvilket mennesket kommuniserer med Allah og nærmer seg Ham.
Faste
Faste
Den tredje måten å tilbe og utøve troen på i islam er å faste i løpet av den islamske måneden Ramadan.
Skatt på ubenyttet rikdom
Skatt på ubenyttet rikdom
Zakat er den fjerde søylen i islam, som mer passende kan kalles renselse av rikdom.
Pilegrimsreise (Hajj)
Pilegrimsreise (Hajj)
Hajj, den femte søylen i islam, er pilegrimsreisen til Mekka som en muslim, som fysisk er i stand til det og har midler, er pålagt å utføre minst en gang i løpet av sin levetid.

Islam

Ahmadiyya

Anbefalinger og Omtaler