Søren Bulls vei 1 1051 Oslo
954 66 383
Følg oss
Følg oss

Testamentet

Testamentet

Mot slutten av 1905 mottok Den utlovede Messias (as) gjentatte åpenbaringer som sitt nær forestående død. Han bestemte seg derfor for å gi sitt trossamfunn noen viktige råd, og publiserte en avhandling han kalte Al-Wasiyyat (Testamentet). Han gjorde det klart for medlemmene at gjennom profeter og reformatorer manifesterer Allah en av Hans velsignelser, og etter deres avgang etablerer Han kalifatet, som den andre manifestasjonen av Hans guddommelige kraft. Det skjedde på tidspunktet for den hellige profeten Muhammad (sa), og det ville skje nå igjen.

Order Now!
About the Book
Mot slutten av 1905 mottok Den utlovede Messias (as) gjentatte åpenbaringer som sitt nær forestående død. Han bestemte seg derfor for å gi sitt trossamfunn noen viktige råd, og publiserte en avhandling han kalte Al-Wasiyyat (Testamentet). Han gjorde det klart for medlemmene at gjennom profeter og reformatorer manifesterer Allah en av Hans velsignelser, og etter deres avgang etablerer Han kalifatet, som den andre manifestasjonen av Hans guddommelige kraft. Det skjedde på tidspunktet for den hellige profeten Muhammad (sa), og det ville skje nå igjen. Den utlovede Messias (as) skrev videre: Vær derfor ikke bedrøvet over det jeg beretter til dere, og la ikke deres hjerter rammes av bekymring. For det er viktig at dere også skal være vitne til den andre guddommelige manifestasjonen. Det fremgår av sitatet ovenfor at da han forutsa sin død, ga han samtidig den gledelige meldingen om etableringen av kalifatet. Han forsikret medlemmene om at den allmektige Gud utvilsomt vil ta seg av Jama’at gjennom institusjonen av kalifatet.
Details
Order Now