Søren Bulls vei 1 1051 Oslo
954 66 383
Følg oss
Følg oss

Furusetmoské arrangerte religionenes dag

Furusetmoské arrangerte religionenes dag

Den 9. november 2021 ble det markert religionenes dag på Baitun Nasr moské, også kalt Furuset moské, med pandeldebatt og besøk av barne- og familieministeren Kjersti Toppe (Sp). I paneldebatten deltok religiøse ledere fra buddhismen, islam, kristendommen, hinduismen og sikhismen.

Årets arrangement hadde «I Guds hukommelse finner hjertene fred» som tema, og det ble satt fokus på hvordan religion kan påvirke folks mentale helse. Under debatten ble det vektlagt at man ikke skal pirke på andre religioner, men vise forståelse og respekt.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe påpekte at religion kan være med på å forebygge psykiske lidelser.

– Religion og trossamfunn er viktige møteplasser som skaper fellesskap og tilhørighet, og det er igjen viktige ting som bidrar til å styrke den psykiske helsen og forebygge psykisk uhelse.

Takknemlig for religionsfrihet

Ahmadimuslimer som deltok på arrangementet ga tydelig uttrykk for takknemligheten over å kunne praktisere sin tro. En av deltakerne påpekte at i mange andre land opplever de både trakassering og forfølgelse. Og i land som Pakistan blir ahmadimuslimer til og med drept for sin tro.