Søren Bulls vei 1 1051 Oslo
954 66 383
Følg oss
Følg oss

Ihukommelsens belønning

Ihukommelsens belønning

Følgende tradisjon forteller at ikke bare de som husker og lovpriser sin Herre som får tilgivelse, men også de som sitter med slike mennesker.

Abu Huraira (må Allah være tilfreds med ham) beretter at profeten Muhammad(sa) sa:

«Allah, den velsignede og opphøyde, har noen spesielt betrodde engler som reiser fra sted til sted for å følge forsamlinger som ihukommer Allah. Og når de har funnet en slik forsamling, så sitter de sammen med den og omgir hverandre med sine vinger inntil det som er mellom jorden og den nærmeste himmel er fylt opp. Når så de ihukommende skiller lag, så stiger englene opp og hever seg til himmelen».

Profeten (fvmh) fortsatte:

«Så spør den allmektige og majestetiske Allah – hvor de kommer fra (selv om Han vet) – og de svarer: ‘ Vi kommer fra Dine tjenere på jorden, som erklærte Din hellighet, Din storhet og Din absolutte enhet, og som lovpriset Det og rettet sine bønner til Deg’.

Han spør så: ‘Hva var det de ba Meg om?’

De svarer: ‘De ba om Ditt paradis!’

Så spør Han: ‘Har de sett Mitt paradis?’

Og de svarer: ‘Nei, vår Herre!’

Så sier Han: ‘Hva om de hadde sett Mitt paradis?’

Og de fortsetter: ‘Og de ba om Din beskyttelse!’

Han spør: «Hva ba de om Min beskyttelse mot?’

De svarer: ‘Mot Din ild, vår Herre’

Han spør: ‘Har de sett Min ild?’

De svarer: ‘Hvordan (ville de ikke be) om de hadde sett Din ild? Og de ba Deg om tilgivelse’»

Profeten (fvmh) fortsatte:

«Så vil Han si: ‘Jeg har allerede tilgitt dem, og gitt dem det de ba om, og Jeg har skjenket dem den beskyttelse de ba om!’

Så sier englene: ‘Det var en meget syndig mann blant dem. Han gikk bare forbi og satte seg sammen med dem!’

Da vil Han si: ‘Også ham har Jeg tilgitt, for det er slik et folk at (selv) den som (bare) sitter hos dem ikke vil bli elendig (i helvetets straff)«

(Muslim, bok: Allahs ihukommelse)

Relaterte innlegg