Søren Bulls vei 1 1051 Oslo
954 66 383
Følg oss
Følg oss

Messias har kommet

Messias har kommet

Hva sier Skriftene? Angir Skriftene tidspunktet eller andre kjennetegn på Den utlovede Messias?

I det gamle Testamentet kan vi lese:

«Inntil det er gått to tusen tre hundre kvelder og morgener. Da skal helligdommen igjen få sin rett«

(Daniel, 8:14, bibel oversettelse 1978/85)

Fra det nye Testamentet:

«Så våk da! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Men det skal dere vite: Dersom husbonden visste når på natten tyven kommer, ville han våke og ikke la ham bryte inn i huset sitt. Vær derfor også dere beredt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.«

(Matteus, 24:42-44, bibel oversettelse 1978/85)

Koranen sier:

«Og da Jesus, Marias sønn, sa: ‘Å Israels barn, jeg er visselig Allahs sendebud til dere, som bekrefter og oppfyller det som er før meg, av profetiene i Toraen, og bringer gledelig budskap om et sendebud som skal komme etter meg, hvis navn skal være Ahmad.’»

(Koranen, 61:7)

Hadrat Mirza Ghulam Ahmad(as)

«Den Gud som har åpenbart seg til alle profetene, som viste seg for Moses på Sinaifjellet, som viste seg for Jesus på Seirfjellet og som strålte frem for Muhammad, den utvalgte, på Paranfjellet, den samme mektige og hellige Gud har åpenbart seg selv til meg.»

(Hadrat Mirza Ghulam Ahmad (as), Den utlovede Messias)

Relaterte innlegg