Søren Bulls vei 1 1051 Oslo
954 66 383
Følg oss
Følg oss

Islam – en kort introduksjon

Islam – en kort introduksjon

Boken er laget med tanke på barn og unge, samt andre som ønsker å skaffe seg grunnleggende kunnskap og forståelse av islam. Den tar for seg ulike emner som Gud, universets skapelse, engler, profeter og sendebud, faste, bønn, formålet med tilbedelse, osv. med utgangspunkt i islam og i et lettfattet språk.

Order Now!
About the Book
Behov for denne boken har lenge vært til stede, og selv om det finnes andre bøker om religionen islam, er ingen av dem som passer for barn eller andre som ikke har noen forkunnskaper om islam. Denne boken gir barn og andre informasjon om det muslimer tror på, og oppklarer en del misforståelser. Samtidig legger den frem læren i islam på en enkel måte, uten å gå for mye i detaljer, men likevel nok til å kunne gi en forståelse av religionen. Vi håper at dette vil være et viktig bidrag i å rette opp det forvrengte bilde av islam som er dannet i Norge.
Details
Genre: Norsk
Tag: Islam
Publisher: Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn
Publication Year: 1999
ISBN: 9781853726637
Order Now