Søren Bulls vei 1 1051 Oslo
954 66 383
Følg oss
Følg oss

Islams svar på vår tids spørsmål

Islams svar på vår tids spørsmål

Boken svarer på de aller fleste dagsaktuelle spørsmål og belyser mange temaer som ofte var og fortsatt er gjenstand for debatt i samfunnet.

Order Now!
About the Book
Boken belyser blant annet emner som dialog og gjensidig konsultasjon, forbud mot renter, FNs rolle, individuell fred, internasjonale forpliktelser, kapitalisme, korrupsjon og bestikkelser, kvinners rettigheter, lojalitet overfor hvem – stat eller religion?, materialistiske samfunnets tomhet og endelikt, polygami, sosiale forpliktelser, straff for blasfemi, tale- og ytringsfrihet og økonomisk rettferdighet. Denne boken bygger på foredraget som ble holdt i forbindelse med trossamfunnet 100-års jubileum i Queen Elizabeth Il Conference Centre i London, 24. februar 1990, av trossamfunnets daværende overhode Hadrat Mirza Tahir Ahmad. Den tiden som er til rådighet ved slike foredrag, tillot ikke en full gjennomgang av de viktige spørsmålene som ble tatt opp. Det var bare mulig med en delvis behandling av emnene. Likevel valgte vi, etter gjentatte oppfordringer både fra de tilstedeværende og fra personer som ikke fikk overvære foredraget, å utgi denne boken, basert på foredragets originalmanuskript. Vi minner leserne på at da dette foredraget ble holdt, tidlig på 1990-tallet, var mange av de forandringer og mye av den utvikling vi har sett, og fremdeles ser rundt oss, bare i sin spede begynnelse. De advarsler og «forutsigelser» foredragsholderen kommer med, er uforlignelig klare og presise. Om man i fremtiden vil lytte til hans råd og lære av dem, vil mange problemer kunne unngås.
Details
Author:
Genre: Norsk
Tags: Internasjonalt samarbeid, Islam, Kapitalisme, Politikk, Sosialisme
Publisher: Ahmadiyya muslims trossamfunn
Publication Year: 1993
ISBN: 9788290845136
Order Now