Søren Bulls vei 1 1051 Oslo
954 66 383
Følg oss
Følg oss

Min bok om Gud

Min bok om Gud

Konseptet om Gud kan egentlig bare forklares oppriktig og skikkelig av Gud selv, slik som det er blitt gjort gjennom åpenbaringer til alle tider. Koranen legger frem dette konseptet i all sin prakt gjennom forskjellige aspekter.

Order Now!
About the Book
Islam presenterer følgende fundamentale egenskaper ved Gud. Han er én, og lever og kommuniserer med Sine tjenere idag slik som Han alltid har gjort. Bare Han er evig, og alt foruten Ham forfaller. Han er Den allmektige, Den allvitende, Skaperen av alle ting. Hans barmhjertighet dekker alt, og nettopp derfor straffer Han overtredere der det er nødvendig. Denne boken er et forsøk på å forklare alle disse aspektene gjennom beskrivelser av hverdagslige situasjoner hvor barn stiller sine eldre spørsmål. Boken er beregnet på barn i alle aldre, nykommere til islam og andre som er interessert i emnet.
Details
Genre: Norsk
Tag: Islam
Publisher: Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn
Publication Year: 1998
ISBN: 9781853726478
Order Now