Søren Bulls vei 1 1051 Oslo
954 66 383
Følg oss
Følg oss

Profeten Muhammads liv

Profeten Muhammads liv

Profeten Muhammad er kjent for verden som grunnleggeren av islam, og kanskje historiens mest betydningsfulle person. For muslimer er han i tillegg den fremste til å forstå og praktisere Guds siste lære - et fullkomment menneske for andre å strebe etter å etterligne.

Order Now!
About the Book
«Profeten Muhammads liv» er en utmerket og hengiven livsskisse av islams hellige profet, Muhammad. Biografien er basert på de tidligste og mest troverdige kilder. Den gir leseren en inngående kjennskap til Profetens personlighet og karakter gjennom ulike faser av hans liv. Biografien gir også innsikt i forholdene rundt grunnleggelsen av islam og Profetens praktisering av læren.
Details
Author:
Genre: Norsk
Tags: Islam, Muhammad
Publisher: Ahmadiyya muslims trossamfunn
Publication Year: 2013
ISBN: 9781848808256
Order Now