Søren Bulls vei 1 1051 Oslo
954 66 383
Følg oss
Følg oss

Verdenskrise og veien til fred

Verdenskrise og veien til fred

I denne samlingen av taler og brev advarer Hadrat Mirza Masroor Ahmad verden mot de farene som raskt nærmer seg, og på hvilken måte dette kan føre til en katastrofe. Han viser så veien til fred.

Order Now!
About the Book
Verden går gjennom svært turbulente tider, og den globale økonomiske krisen fortsetter å stadig åpenbare nye alvorlige farer. Stadig finner vi likheter til perioden før annen verdenskrig, og det synes klart at verden beveges mot en forferdelig tredje verdenskrig i et enestående tempo. Hadrat Mirza Masroor Ahmad advarer verden mot farene som er på vei, hvordan den kan avverge katastrofen, og stake ut en kurs mot fred og sikkerhet. Denne boken inkluderer et utvalg av hans taler ved forskjellige parlamenter og brev til verdensledere med oppfordring til å fokusere på global innsats for å oppnå fred og rettferdighet.
Details
Author:
Genre: Norsk
Tags: Fred, Internasjonalt samarbeid, Politikk, Toleranse
Publisher: Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn
Publication Year: 2013
ISBN: 9781848807211
Order Now