Søren Bulls vei 1 1051 Oslo
954 66 383
Følg oss
Følg oss

Et grunnleggende studium av islam

Et grunnleggende studium av islam

Denne boken er en kort introduksjon til trosartiklene i islam. Trosartiklene, som alle muslimer tror på, er: Guds enhet, engler, profeter, åpenbarte skrifter og bøker, dommedagen og livet etter døden.

Order Now!
About the Book
Gjennom hele boka understreker forfatteren områder hvor det er likheter mellom islam og andre religioner. Han viser hvordan den religiøs læren utviklet seg gjennom tidene, og kulminerte i islam – den fullstendige, perfekte og universelle læren. Forfatteren hevder videre at det er den universelle naturen til islam som gjør den istand til å samle mennesker fra alle verdens nasjoner under fredens parole.
Details
Author:
Genre: Norsk
Tags: Ahmadiyya, Islam
Publisher: Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn
Publication Year: 1997
ISBN: 9781853726019
Order Now