Søren Bulls vei 1 1051 Oslo
954 66 383
Følg oss
Følg oss

Ahmadiyya

Et budskap om fred

Et budskap om fred

Forfatteren av boken legger frem ikke bare et sterkt ønske om å etablere fred og gjensidig toleranse mellom ulike religiøse grupper, men gir også retningslinjer for hvordan dette kan oppnås i praksis. Boken er et viktig bidrag, og en del av grunnlaget for Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunnets arbeid med å etablere fred i verden.

More info →
Buy now!
Kvinnens rolle i et muslimsk samfunn

Kvinnens rolle i et muslimsk samfunn

Author:
Genre: Norsk
Tags: Ahmadiyya, Islam

Kvinners status i islam er alltid et omdiskutert tema. Mange mennesker tror at kvinner har en underordnet status i islam, eller at de i virkeligheten ikke er frie når de praktiserer islam. I dette heftet gir forfatteren sitt syn på kvinnenes status og rolle i et muslimsk samfunn.

More info →
Buy now!
Et grunnleggende studium av islam

Et grunnleggende studium av islam

Denne boken er en kort introduksjon til trosartiklene i islam. Trosartiklene, som alle muslimer tror på, er: Guds enhet, engler, profeter, åpenbarte skrifter og bøker, dommedagen og livet etter døden.

More info →
Buy now!