Søren Bulls vei 1 1051 Oslo
954 66 383
Følg oss
Følg oss

Islamske grunntanker

Islamske grunntanker

Boken gir et stillferdig og grundig bilde av islam, som er ganske annerledes enn det de fleste i vår del av verden har dannet seg. Boken gir svar på essensielle spørsmål som er like viktige i dag som da boken ble forfattet.

Order Now!
About the Book
Denne boken var Hadrat Mirza Ghulam Ahmad sitt bidrag til den store inter-religiøse konferansen i Lahore i 1896. Den gir et nytt innblikk i hvordan islam svarer på følgende grunnleggende eksistensielle spørsmål: 1. Menneskets fysiske, åndelige og moralske stadium. 2. Hvordan er menneskets tilstand etter døden? 3. Målet for menneskets liv, og midlene til å nå det. 4. Virkningen av lovens praktiske forordninger i dette liv og det kommende. 5. Kilder til erkjennelse av det guddommelige. Tekster fra Koranen er gjengitt både på arabisk og norsk.
Details
Author:
Genre: Norsk
Tag: Islam
Publisher: Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn
Publication Year: 1994
ISBN: 9788290845143
Order Now