Søren Bulls vei 1 1051 Oslo
954 66 383
Følg oss
Følg oss

Hadrat Mirza Ghulam Ahmad

Grunnleggeren av Ahmadiyya-retningen i islam. Han hevdet å være tidens reformator og frelserskikkelsen som det er profetert om i alle store verdensreligioner, den utlovede Messias.

Islamske grunntanker

Islamske grunntanker

Boken gir et stillferdig og grundig bilde av islam, som er ganske annerledes enn det de fleste i vår del av verden har dannet seg. Boken gir svar på essensielle spørsmål som er like viktige i dag som da boken ble forfattet.

More info →
Buy now!
Et budskap om fred

Et budskap om fred

Forfatteren av boken legger frem ikke bare et sterkt ønske om å etablere fred og gjensidig toleranse mellom ulike religiøse grupper, men gir også retningslinjer for hvordan dette kan oppnås i praksis. Boken er et viktig bidrag, og en del av grunnlaget for Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunnets arbeid med å etablere fred i verden.

More info →
Buy now!
Jesus i India

Jesus i India

Denne boken er en beretning om Jesu befrielse fra døden på korset, og hans påfølgende reise til det indiske subkontinentet på leting etter de ti tapte stammer av Israel som tidligere hadde bosatt seg der.

More info →
Buy now!