Søren Bulls vei 1 1051 Oslo
954 66 383
Følg oss
Følg oss

Jesus i Kashmir?

Jesus i Kashmir?

Vi mener at Jesus overlevde korsfestelsen.

Jesus sa selv:

«En ond og utro slekt krever tegn; men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet. For som profeten Jona var tre dager og tre netter i den store fiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens dyp.»

(Matteus, 12:39 – 40, oversettelse av 1978/85)

I profeten Jonas bok leser vi at Jona var i live mens han var i fiskens buk.

Etter korsfestelsen dro Jesus ut for å preke blant de han hadde gitt løfte om:

«Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels folk.»

(Matteus, 15:24, oversettelse av 1978/85)

Jesus var profet for Israels folk (Matt 10:6, Luk 19:9-10). Også på Jesu tid var jødene spredt over store deler av verden. Blant annet var det jøder i India og Kina, og etter å ha overlevd korsfestelsen dro Jesus østover for å tale til jødene der (Joh 10:16). Han døde som en gammel mann i Srinagar, en by i Kashmir i India, og der finnes hans grav den dag i dag.

For mer informasjon, ta kontakt med oss per epost eller telefon, eller bare besøk oss i Nordens største moské på Furuset.

Relaterte innlegg