Søren Bulls vei 1 1051 Oslo
954 66 383
Følg oss
Følg oss

Et budskap om fred

Et budskap om fred

Forfatteren av boken legger frem ikke bare et sterkt ønske om å etablere fred og gjensidig toleranse mellom ulike religiøse grupper, men gir også retningslinjer for hvordan dette kan oppnås i praksis. Boken er et viktig bidrag, og en del av grunnlaget for Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunnets arbeid med å etablere fred i verden.

Order Now!
About the Book
Boken er norsk oversettelse av Paigham-e-Sulh (urdu), skrevet av Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, grunnleggeren av Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn. Han bygger sitt argument og innhold på Koranens lære, og vi er overbevist om at dersom denne bokens lære om forsoning og gjensidig toleranse blir satt ut i praksis, vil det bidra til å skape fred på vår jord.
Details
Author:
Genre: Norsk
Tags: Ahmadiyya, Fred, Hinduisme, Islam, Toleranse
Publisher: Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn
Publication Year: 2010
ISBN: 9788290845235
Order Now