Søren Bulls vei 1 1051 Oslo
954 66 383
Følg oss
Følg oss

Norsk

Et grunnleggende studium av islam

Et grunnleggende studium av islam

Denne boken er en kort introduksjon til trosartiklene i islam. Trosartiklene, som alle muslimer tror på, er: Guds enhet, engler, profeter, åpenbarte skrifter og bøker, dommedagen og livet etter døden.

More info →
Buy now!
Koranen – norsk oversettelse med fotnoter

Koranen – norsk oversettelse med fotnoter

Genres: Arabisk, Norsk

Koranen - en samling av åpenbaringer til profeten Muhammad fra Gud over en periode på 23 år - er muslimenes hellige bok som inneholder lover, påbud og forbud, koder for sosial og moralsk atferd og inneholder også en omfattende religiøs filosofi. Koranen er skrevet ned på arabisk nøyaktig slik den ble åpenbart til profeten Muhammad.

More info →
Buy now!